DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI!

W dniach 6-7 marca 2012 roku w budynku administracyjnym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku (sala edukacyjna), odbyła się kolejna już konferencja poświęcona tym razem wymianie doświadczeń w tworzeniu kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Spotkanie było pretekstem do zainicjowania dyskusji o konieczności podejmowania zdecydowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, będących konsekwencją wymagań europejskich. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, a także przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W roli gospodarza wystąpił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski. Przybili goście zobaczyli z bliska największą w historii wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego inwestycję ekologiczną, której priorytetem jest segregacja odpadów u źródła ich powstawania. Ponadto mogli ocenić skuteczność działania zastosowanych rozwiązań technologicznych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną i dokumentacją filmową z konferencji.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł