DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ! ! !

W dniach od 5 do 9 maja 2014 r. w godzinach od 10:00 do 14:00, w ramach Obchodów 10-lecia Polski w Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, w ramach organizowanych Dni Otwartych ZUO.

Zakład powstał, w latach 2009-2012, dzięki pozyskanym na ten cel środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” wyniósł 86 mln zł, w tym wartość dofinansowania 45 mln zł. Dni Otwarte organizowane w ZUO w Siedliskach dają możliwość zapoznania się z infrastrukturą techniczną powstałą dzięki funduszom europejskim, w tym nowoczesną technologią mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, pozwalającą na łączny odzysk i powtórne wykorzystanie frakcji materiałowej i organicznej na poziomie nie niższym niż 61 procent całego strumienia odpadów oraz kompleksowym systemem zagospodarowania odpadów z terenu 12 gmin części wschodniej województwa warmińsko-mazurskiego. Rozwiązania technologiczne zastosowane w ZUO w Siedliskach, składają się na w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie. Ponadto jest tu również instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, mechanicznie wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych oraz do kompostowania odpadów zielonych.

W ramach programu Dni Otwartych przewidziano między innymi:

  • prezentację Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”
  • zwiedzanie przez zorganizowane grupy osób i osoby indywidualne z powiatu ełckiego, oleckiego, piskiego, gołdapskiego oraz innych, poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie Zakładu, w tym między innymi: hali sortowania odpadów komunalnych, hali intensywnej stabilizacji tlenowej, segmentu przyjmowania i ewidencjonowania odpadów, Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, segmentu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, kwatery składowania odpadów balastowych, boksów na surowce wtórne, segmentu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, segmentu kruszenia odpadów budowlanych, garaży dla pojazd kołowych oraz budynku administracyjnego
  • prezentacje wystawy fotograficznej z realizacji inwestycji
  • prezentacje wystawy prac konkursowych młodzieży szkolnej
  • przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych, związanych z obchodami 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
  • część edukacyjną
  • galę wręczenia nagród i upominków dla zwycięzców konkursu plastycznego, związanego z obchodami 10-lecia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

 

Na terenie Zakładu istnieją udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wstęp na teren Zakładu w ramach Dni Otwartych jest bezpłatny. Istnieje potrzeba zgłoszenia chęci odwiedzenia Zakładu w ramach Dni Otwartych wyłącznie przez zorganizowane grupy zainteresowanych, celem ustalenia konkretnego dnia wizyty w ramach Dni Otwartych. Zgłoszenia należy dokonać w formie telefonicznej pod numerem 87 621 01 01 i 87 629 15 32.

Program Dni Otwartych

Interaktywna Ulotka Informacyjna

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych!


Drukuj artykuł Drukuj artykuł