Aktualności

O EDUKACJI SŁÓW KILKA…
W dniu 6 września o godzinie 12:00 w budynku administracyjnym powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, odbędzie się konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych rozwiń

wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia edukacji ekologicznej w świadomym zachowaniu człowieka wobec środowiska naturalnego i roli edukacji w efektywnym wprowadzaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku. Jednocześnie zaprezentowane zostaną założenia i elementy kampanii edukacyjnej oraz postęp w jej realizacji. Ponadto będzie to okazja do zapoznania się z zaawansowaniem robót budowlanych i montażowych przy budowie nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Agenda konferencji

TECHNOLOGIA ZUO W MONTAŻU!
W wielkopowierzchniowej hali segmentu obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, nowopowstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, trwa obecnie montaż poszczególnych elementów linii technologicznej. rozwiń

Firma SUTCO-POLSKA z Katowic jako konsorcjant Generalnego Wykonawcy (firmy „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. z Ełku) zamontowała już między innymi: sito bębnowe, systemy przenośników, kabinę wstępnej segregacji oraz inne elementy technologiczne tworzące linię, na której w ciągu roku 31.000 ton odpadów komunalnych zostanie poddanych procesowi segregacji. Więcej informacji w zakładce Realizacja Projektu. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z bieżącą dokumentacją fotograficzną w zakładce Zdjęcia z inwestycji.

DZIAŁANIA REGIONU EŁCKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA!
Podczas posiedzenia studyjnego Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja prasowa pn. „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska”. Senatorowie chcieli z bliska przyjrzeć się problemom z jakimi zmierzają się samorządy ziemi warmińsko-mazurskiej w zakresie ekologii. rozwiń

Prelegenci przedstawili Senackiej Komisji realizowane w regionie ełckim inwestycje i działania w zakresie ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadowej (Pan Jerzy Czepułkowski – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i Pan Edward Palczewski – Prezes Zarządu PGO „Eko-MAZURY”) i gospodarki wodno-ściekowej (Pan Wojciech Jassak – Prezes Zarządu PWiK Ełk) oraz odnawialnych źródeł energii (Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku). Członkowie Komisji pozytywnie ocenili aktywność lokalnych samorządów w sferze troski o środowisko. W trakcie konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski w asyście Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pana Mariana Podziewskiego odznaczył Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Spółki „Eko-MAZURY” „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Ministra Środowiska jako honorowe wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z konferencji prasowej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia), dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje) oraz relacją w mediach w zakładce (Media – Materiały prasowe – Napisali o nas).

KOMISJA ŚRODOWISKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z WIZYTĄ W SIEDLISKACH!
6 czerwca 2011 roku plac budowy powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku wizytowała Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie Komisji z uznaniem ocenili zaawansowanie prac, oglądając wybudowane już obiekty. rozwiń

W trakcie spotkania Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Stanisław Pupa oraz jej przedstawiciele i członkowie w składzie: Alicja Zając, Elżbieta Lenart, Przemysław Jacek Błaszczyk, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota oraz Jacek Swakoń, mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Teren budowy nowoczesnego ZUO zwiedzali między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Orzechowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Robert Dawidowski, przedstawiciele władz Miasta Ełku (Prezydent Miasta – Pan Tomasz Andrukiewicz wraz z zastępcami – Pan Artur Urbański i Kamil Buksa) i Powiatu Ełckiego (Wicestarosta Ełcki – Pan Marek Chojnowski), samorządowcy oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów. Spotkanie zakończyło się konferencją prasową pn. „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z posiedzenia Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia) oraz dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje).

ZADANIE 12 SAMORZĄDÓW Z MAZUR NA XII FORUM EKOLOGICZNYM!
W dniach 12-13 maja 2011 roku w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyło się XII Samorządowe Forum Ekologiczne zorganizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego głównym tematem było gospodarowanie odpadami oraz zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska. rozwiń

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Głównego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu w Warszawie, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie, administracji Obwodu Kaliningradzkiego, a także przedstawiciele środowisk naukowych. W czasie trwania forum omówione zostały obowiązujące przepisy prawne i związane z nimi zdania samorządów wszystkich szczebli. Ponadto reprezentanci związków międzygminnych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku – Pan Jerzy Czepułkowski, przedstawili stan gospodarki odpadami w administrowanym rejonie. Aktualny stan realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” przybliżył uczestnikom Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku – Pan Edward Palczewski.

O TECHNOLOGII PRZYSZŁOŚCI W KILKU SŁOWACH
W dniu 8 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja prasowa, dotycząca rozwiązań technologicznych sortowni i kompostowni zastosowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Prezentację przeprowadził Pan Adam Jurkiewicz – przedstawiciel firmy SUTCO- POLSKA z Katowic… rozwiń

Za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele Inwestora – Spółki PGO „Eko – MAZURY”, Generalnego Wykonawcy – firmy „PRIBO – EPB” Sp. z o.o., dostawcy technologii – SUTCO – POLSKA oraz Inżyniera Kontraktu – firmy Grontmij – POLSKA. Licznie przybyłym uczestnikom przybliżono nowoczesne rozwiązania technologiczne, które będą zastosowane w powstającym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć wizualizację linii sortowniczej wyposażonej w technologię opto-elektroniczną NIR, w tym zasady działania separatorów optopneumatycznych, które za pomocą światła bliskiej podczerwieni wytrącają ze strumienia odpadów surowce wtórne, a także wizualizację instalacji stabilizacji biologicznej odpadów biodegradowalnych w systemie BIOFIX, zastosowaną w kompostowni. Ponadto zaprezentowano najnowszą dokumentację filmową, przedstawiającą zaawansowanie prac budowlanych na placu budowy w Siedliskach k/Ełku, Olecku, Kośmidrach i Białej Piskiej (Zakładka: Multimedia – Filmy – Inne). Więcej informacji o zastosowanych technologiach można uzyskać w zakładce System Gospodarki Odpadami Spotkanie zakończyło się indywidualnymi dyskusjami i wywiadami z przedstawicielami mediów.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z konferencji prasowej w zakładce Multimedia – Zdjęcia oraz dokumentacją filmową w zakładce Multimedia – Filmy – Konferencje

TEREN BUDOWY W OBIEKTYWIE!
Realizacja Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” idzie pełną parą. Postęp prac budowlanych z terenu inwestycji w Siedliskach k/Ełku – miejscu, gdzie powstaje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych… rozwiń

oraz w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej – miejscach, gdzie powstają stacje przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, można na bieżąco obserwować w zakładce „Zdjęcia z inwestycji”. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aktualną dokumentacją fotograficzną.

TECHNOLOGIA ZUO Z BLISKA!
Wszystkich zainteresowanych Projektem pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już konferencji prasowej pt.: „Rozwiązania technologiczne… rozwiń

zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”. Konferencja odbędzie się 8 marca 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Parkowej 12 w Ełku (sala nr 3) o godzinie 16:30. Celem spotkania jest zaprezentowanie przez firmę SUTCO – POLSKA nowoczesnej technologii sortowni i kompostowni zastosowanej w ZUO w Siedliskach, umożliwiających spełnienie wymogów europejskich związanych z ograniczeniem ilości składowych odpadów. Dodatkowo po konferencji odbędzie się seminarium i warsztaty pod hasłem „Segregujesz – Mazury ratujesz”. Więcej informacji w zakładce: „Edukacja – Aktualności”.

Coraz więcej osób ze 154 tysięcy mieszkańców 12 gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku dowiaduje się o realizowanym projekcie inwestycyjnym. Wiedza o tej ponad 100-milionowej inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską, już od kilku lat konsekwentnie jest przekazywana dla wszystkich mieszkańców Związku… rozwiń

poprzez regionalną prasę, radio i telewizję, a także organizowane konferencje prasowe, seminaria i konferencje tematyczne. W pierwszym tygodniu 2011 roku pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku przeprowadzili kolejną akcję informacyjno-promocyjną, skierowaną do placówek oświatowych: dzieci, młodzieży i nauczycieli. Bezpośrednio lub poprzez urzędy gminne do około 90 szkół podstawowych i gimnazjów trafiły materiały promujące nowoczesną gospodarkę odpadami komunalnymi. Na przekazanych do szkół materiałach zawarto informacje o budowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów oraz o dofinansowaniu tej inwestycji przez Unię Europejską w kwocie 42 milionów złotych. Łącznie dzieci i młodzież z 12 gmin otrzymała: 815 broszur informujących, 163 kalendarze na 2011 rok, 915 notatników, 205 długopisów, 91 piłek do koszykówki i siatkówki, 305 toreb ekologicznych oraz 28 pamięci zewnętrznych typu pen-drive.

Przejdź na stronę: 1, 2, 3, 4