Aktualności

W dniu 21 sierpnia 2010 r. w Siedliskach k/Ełku odbył się Festyn Rodzinno – Ekologiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Eko-wzgórze”, podczas festynu można było uzyskać informacje na temat Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”… rozwiń

oraz stanu jego realizacji. Zainteresowani uczestnicy festynu otrzymali broszurki informacyjne dotyczące inwestycji oraz gadżety promocyjne. Więcej informacji w zakładce „EDUKACJA”

Wszystkich zainteresowanych informacją na temat Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą niniejszej inwestycji… rozwiń

Prezentacja dostępna jest w zakładce: „O projekcie – Opis projektu”

Wszystkich zainteresowanych budową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą Przedsięwzięcia… rozwiń

Broszura dostępna jest w zakładce: „O projekcie – Opis projektu”

W dniu 22 czerwca 2010 r. w Ełku odbyła się pierwsza konferencja prasowa poświęcona Projektowi „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, Konferencja prasowa miała na celu… rozwiń

przedstawienie wykonawców poszczególnych kontraktów w ramach projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz omówienie roli i znaczenia zakładu dla społeczności lokalnej.
Na konferencji, jako przedstawiciele wykonawców poszczególnych kontraktów pojawiły się następujące
firmy: „PRIBO-EPB”, AECOM, GRONTMIJ, SCOTT WILSON, COMPRESS.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa na na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu z firmą Scott Wilson. Podpisana umowa dotycząca opracowania i wdrożenia programu edukacji ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”… rozwiń

będzie realizowana przez firmę Scott Wilson Sp. z o. o. Wartość kontraktu to 844 484,00 zł brutto. Celem wykonawcy kontraktu będzie opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów. Program swoim zasięgiem obejmie mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Ełku, przedstawicieli samorządów, urzędów, podmiotów gospodarczych, organizacji ekologicznych i mediów.

26 marca 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy na budowę kwatery odpadów balastowych z konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB”, Przedsiębiorstwo J.A.T. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”. Kwatera odpadów zlokalizowana zostanie na terenie dawnego wyrobiska gliny, gdzie istniejący… rozwiń

zbiornik służył dotychczas jako miejsce zrzutu odcieków z istniejącej kwatery składowej. W trakcie prac budowlanych zalegająca woda zostanie wypompowana i po oczyszczeniu, systemem rowów melioracyjnych zrzucona do pobliskiego jeziora. Wykonawca tej części projektu będzie również zobowiązany do uszczelnienia dna i wałów otaczających składowisko.

10 marca 2010 r. podpisano umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku z firmą „PRIBO-EPB” i Sutco-Polska. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparto na systemie technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającą na segregacji… rozwiń

mechanicznej i manualnej w hali sortowni i intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowlanych w hali kompostowni. Wartość kontraktu wynosi 59 982 524 PLN netto.

18 lutego 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu z firmą „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu… rozwiń

na kwotę 1 381 844 PLN netto. Zadaniem Wykonawcy kontraktu jest zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane, a w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, monitoring i raportowanie oraz wykonanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty budowlane i wykonanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego.

19 kwietnia 2010 r. nastąpiło podpisanie umów na budowę stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku oraz Białej Piskiej z firmą „PRIBO-EPB” i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC-SYSTEM” rozwiń

Wybór wykonawców na budowę trzech stacji przeładunkowych oznacza zakończenie przetargów dotyczących części technicznej inwestycji.
Budowa stacji przeładunkowych oraz Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów ma na celu zoptymalizowanie kosztów przetwarzania odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.Przepustowość Stacji w Kośmidrach wynosić będzie 7 000 Mg/rok będzie obsługiwała gminę Gołdap i Dubeninki. Stacja w Olecku o przepustowości 10 000 Mg/rok obsłuży powiat Olecki, natomiast w Białej Piskiej o przepustowości 3 200 Mg/rok obsłuży gminę Biała Piska.

Przejdź na stronę: 1, 2, 3, 4