Aktualizacja cennika

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje,   że od dnia 1 lipca 2019 r. będzie obowiązywał zaktualizowany cennik  za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach świadczonych usług publicznych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w dniu  30 maja 2019 r., zatwierdziło Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów  w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., obowiązujący od dnia 1 lipca 2019 r.

W załączeniu:

(Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach świadczonych usług publicznych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o)

Drukuj artykuł Drukuj artykuł