Akcja informacyjno-promocyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” w Ełku

Coraz więcej osób ze 154 tysięcy mieszkańców 12 gmin tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku dowiaduje się o realizowanym projekcie inwestycyjnym. Wiedza o tej ponad 100-milionowej inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską, już od kilku lat konsekwentnie jest przekazywana dla wszystkich mieszkańców Związku

poprzez regionalną prasę, radio i telewizję, a także organizowane konferencje prasowe, seminaria i konferencje tematyczne. W pierwszym tygodniu 2011 roku pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku przeprowadzili kolejną akcję informacyjno-promocyjną, skierowaną do placówek oświatowych: dzieci, młodzieży i nauczycieli. Bezpośrednio lub poprzez urzędy gminne do około 90 szkół podstawowych i gimnazjów trafiły materiały promujące nowoczesną gospodarkę odpadami komunalnymi. Na przekazanych do szkół materiałach zawarto informacje o budowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów oraz o dofinansowaniu tej inwestycji przez Unię Europejską w kwocie 42 milionów złotych. Łącznie dzieci i młodzież z 12 gmin otrzymała: 815 broszur informujących, 163 kalendarze na 2011 rok, 915 notatników, 205 długopisów, 91 piłek do koszykówki i siatkówki, 305 toreb ekologicznych oraz 28 pamięci zewnętrznych typu pen-drive.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł