Logo Związek Międzygminny Logo BIP
zdjęcie hali
MIESZKAŃCY mieszkańcy
PRZEDSIĘBIORCY przedsiębiorcy
SUROWCE surowce
INWESTYCJE/PROJEKTY inwestycje/projekty
Logo UE Unijne dofinansowanie na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną
Przetargi
Dostawa oleju napędowego Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Dostawę oleju napędowego i dodatków do paliwa, do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu Zamawiającego”.   Termin składania ofert: 12 listopada 2020 r., godz. 10:00.   Więcej informacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/382492 WIĘCEJ INFORMACJI arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
CLEAN-UP DAY WARTO WIEDZIEĆ

W Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) każdy z mieszkańców może bezpłatnie oddawać niemal wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów zmieszanych oraz pozostałych po segregacji

 

PDGO przyjmuje:

papier i tekturę, opakowania z tworzywa sztucznego i metale, opakowania wielomateriałowe oraz szkło, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony z pojazdów osobowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, przeterminowane leki, odpady zielone

O NAS
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. zostało powołane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą Ełku na mocy uchwały Zgromadzenia Związku (nr III/10/07), podjętej w dniu 29.03.2007 r.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.506.000 zł
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook